Pomiń łącza nawigacji>Aktualności

82774

AktualnościWykłady na temat Energetyki jądrowej

Wszystkich uczestników projektu, którzy są zainteresowani Energetyką jądrową, zapraszam na wykład dr. Stefana DOERFFERA pt. „WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ” , który odbędzie się 1, 2 i 3 grudnia 2015 roku w godz. 15:10 – 18:20 w sali CW-1 (w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej).
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek KasprzykWykład eksperta „Prawo i polityka w energetyce”

Zgodnie z harmonogramem projektu EZP w dniu 11 grudnia 2015 roku w godz. 11:15-15:30 w sali 122 budynku Wydziału Budownictwa Lądowego i Inżynierii Środowiska (budynek A2 przy ul. Piotrowo) odbędą się wykłady zamawiane dla wszystkich uczestników projektu, przeprowadzone przez eksperta ds. energetyki dr inż. Andrzeja NEHREBECKIEGO (nota biograficzna) pod tytułem „Prawo i polityka w energetyce”.
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wyjazd do elektrowni jądrowej

Osoby, które jadą na wycieczkę dydaktyczną do elektrowni atomowej do Słowacji w dniach 9-13 listopada, proszone są o dostarczenie na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę 14.10.2015 o godz. 11:20 w łączniku (lub najpóźniej do piątku do pokoju 21 do godz. 15:00) wypełniony w komputerze, wydrukowany i podpisany „formularz.doc”. Formularz powinien być wypełniony tylko w części „PERSON ENTERING” zgodnie z wzorem („przykład.pdf”).

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Szkolenia interpersonalne

Zgodnie z harmonogramem projektu EZP, w najbliższych dniach odbędą się szkolenia interpersonalne:
1) SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA (GRUPA ZAAWANSOWANA)
   piątek - 16.10.2015
      8.00 – 11.30 – Wykład (grupa 1 i 2)
      11.30 – 11.45 – Przerwa
      11.45 – 15.45 – Trening (dla grupy 1)
   sobota - 17.10.2015
      8.00 – 12.00 – Trening (dla grupy 2)
2) SZKOLENIE Z KOMUNIKACJI (GRUPA PODSTAWOWA)
   piątek - 23.10.2015
      8.00 – 11.30 – Wykład (grupa 1 i 2)
      11.30 – 11.45 – Przerwa
      11.45 – 15.45 – Trening (dla grupy 1)
   sobota - 24.10.2015
      8.00 – 12.00 – Trening (dla grupy 2)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa dla wszystkich osób, które się zgłosiły. Ewentualne rezygnacje proszę zgłaszać w trybie pilnym, ponieważ na szkolenie jest dużo chętnych.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Kwalifikacje energetyczne - zaświadczenia

Uprzejmie proszę o zgłaszanie się po odbiór zaświadczeń potwierdzających uzyskanie kwalifikacji energetycznych (cieplnych i gazowych) do pok. 21 w godzinach od 9:00 do 15:00.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Targi ExpoPower 2015

W związku z organizowaniem przez projekt „Energetyka z przyszłością” stoiskiem na targach Expopower, otrzymaliśmy od organizatorów targów darmowe bilety dla wszystkich uczestników projektu. Z tego względu zapraszam wszystkich uczestników projektu "Energetyka z przyszłością" do udziału w wycieczce dydaktycznej na targi EXPOPOWER 2015 w następujących terminach:
- Elektroenergetyka - wtorek 26 maja
- Ekologiczne Źródła Energii Elektrycznej - środa 27 maja
- Cieplna Energetyka Przemysłowa - czwartek 28 maja
- Energetyka Jądrowa - czwartek 28 maja
Jednocześnie proszę wszystkich o pomoc Pani Maria Ciarkowskiej, która koordynuje organizację stoiska.


  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Seminarium Veolii Energii

Zapraszamy na seminarium Veolii Energii na Politechnice Poznańskiej w dniu 6 maja 2015r. o godz. 9:45 w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii w sali 402 (szczegóły dotyczącze spotkania).

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wyjazd do Elektrowni jądrowej

Zaplanowany na maj 2015 roku wyjazd do elektrowni atomowej został przesunięty na listopad 2015 roku (najprawdopodobniej 9-13 listopada 2015 do Słowacji - Bohunice oraz Mochovce). Zmianie uległa również liczba uczestników - z zaplanowanych 52 osób do 70, z tego powodu zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Osoby chętne do wzięcia udziału w wyjeździe dydaktycznym proszone są o składanie wniosków o udział w wyjeździe w terminie do 14 października 2015 do pok. 21. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział wszyscy uczestnicy kierunku zamawianego, którzy nie znajdują się już na liście zakwalifikowanych sporządzonej na 1 roku studiów, a pierwszeństwo będą miały osoby o najwyższej średniej z okresu 3 lat studiów (1-6 semestru).

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Szkolenia interpersonalne – druga edycja

W związku z tym, że otrzymaliśmy zgodę od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację szkoleń interpersonalnych dla grupy, która poprzednim razem uczestniczyła w szkoleniach (kontynuacja poprzedniego szkolenia, tylko dla tych którzy brali udział we wcześniejszym szkoleniu), a także dla następnej grupy 30 najlepszych studentów (tylko dla tych którzy nie brali udziału w poprzednim szkoleniu) uprzejmie proszę, aby osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu zapoznały się z zasadami kwalifikacji (w menu szkolenia interpersonalne) i złożyły wniosek w pok. 21 w terminie do 22 maja 2015 roku (wniosek muszą złożyć także osoby kontynuujące szkolenie).
Szkolenie będzie składało się z dwóch 5-godzinnych części – teoretycznej (wykładowej) oraz praktycznej (treningu w grupach 15 osobowych).

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Szkolenia energetyczne

W związku ze zbliżającym się terminem szkoleń oraz egzaminów sprawdzających kwalifikacje energetyczne cieplne (gr. II) i gazowe (gr. III), ogłaszam ostateczną listę z podziałem na terminy:
- szkolenia cielne (pdf)
- szkolenia gazowe (pdf)
Szkolenia te odbędą się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej 4/6 (tel. 61 868 54 17, fax 61 868 51 44). Dla wszystkich uczestników szkolenia w przerwie dostępna będzie kawa, herbata i woda oraz ciastka, a podczas dłuższej przerwy dwudaniowy obiad.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Oferty stażowe

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z listą firm chętnych do zatrudnienia stażystów na warunkach określonych w Regulaminie staży (lista).
Jednocześnie proszę, aby osoby chętne do udziału w programie stażowym złożyły wniosek (CV oraz Podania o staż) do dnia 17 kwietnia br.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Staże studenckie

W związku ze zbliżającym się programem stażowym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z regulaminem stażu i znajdującym się na jego końcu harmonogramem (http://www.ezp.fee.put.poznan.pl/staze/staze.aspx) oraz możliwie szybkie zgłaszanie przedsiębiorstw, w których zainteresowane osoby chciałyby odbywać staż.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Szkolenie interpersonalne – szczegóły

Szkolenia interpersonalne prowadzone będą przez doświadczonego w tej branży TOMASZA KRZESZOWSKIEGO–WALOSZKA, który przeprowadzi profesjonalne szkolenia z zakresu autoprezentacji, umiejętności negocjacji, asertywności itp., w następujących terminach:
17.01 (sobota) godz. 8:00-12:00 – wykład
18.01 (niedziela) godz. 8:30-12:30 – trening dla grupy 1
18.01 (niedziela) godz. 13:00-17:00 – trening dla grupy 2
Szkolenie odbędzie się w sali nr 16.
W czasie zajęć wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe, a po ich zakończeniu certyfikat.

Lista osób zakwalifikowanych znajduje się w menu "Szkolenia interpersonalne". Podziałem na grupy warsztatowe zajmuje się starosta grupy (Robert Pietracho).

Osoby zakwalifikowane do szkolenia proszone są o przygotowanie na zajęcia:
1) 3-5 minutowe wystąpienie przed grupą np. na temat swojej pracy dyplomowej oraz możliwościach jej zastosowania i pozytywnych konsekwencjach w nauce i/lub w biznesie
2) swojego CV oraz znalezienie np. na portalu pracuj.pl i wydrukowanie jednej oferty pracy, którą student chciałby w przyszłości podjąć.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Targi Odnawialnych Źródeł Energii „ENEX-Nowa Energia” w Kielcach

W dniach 5-6 marca 2015 roku odbędzie się wyjazd na XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii „ENEX - Nowa Energia”, które odbędą się w Kielcach. W tym czasie i w tym samym miejscu odbywają się również XVI Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX. Podczas targów około 100 firm prezentuje urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, najnowsze technologie armatury sieciowej, kolektory słoneczne, piece opalane drewnem czy kotłownie opalane biomasą. Odbywać się tam będą liczne szkolenia, na które rejestrować należy się indywidualnie (na stronie www.targikielce.pl - pod koniec lutego).
Wyjazd przewidziany jest dla 30 najlepszych uczestników projektu Energetyka z przyszłością. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji (w menu Zajęcia terenowe) i złożenia wniosku w pok. 21 w terminie do 23 stycznia 2015 roku.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Szkolenie interpersonalne

Zgodnie z harmonogramem projektu, w pierwszym kwartale 2015 roku odbędzie się szkolenie rozwijające zdolności interpersonalne, obejmujące techniki skutecznej komunikacji, autoprezentacji, zarządzania czasem i organizacji pracy własnej przewidziane dla 30 najlepszych uczestników projektu Energetyka z przyszłością. Szkolenie będzie składało się z dwóch 5-godzinnych części – teoretycznej (wykładowej) oraz praktycznej (treningu w grupach 15 osobowych).
Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji (w menu szkolenia interpersonalne) i złożenia wniosku w pok. 21 w terminie do 9 stycznia 2015 roku.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wykłady międzynarodowego specjalisty z zakresu energetyki jądrowej

Zgodnie z harmonogramem projektu EZP w dniach 18 i 19 grudnia 2014 roku w godz. 15:15-18:30 (czwartek oraz piątek) w sali B odbędą się wykłady zamawiane dla wszystkich uczestników projektu, przeprowadzone przez wybitnego specjalistę z zakresu energetyki jądrowej Dr Stefana Doerffera z KSD Professionals Inc. (Oakville Ontario, Canada) na temat „Licensing of Nuclear Power Plants in Poland, Canada and USA”.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wykłady zamawiane

Zapraszam wszystkich studentów kierunku zamawianego na wykłady zamawiane:
 • "Małe układy do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej opalane gazem", przeprowadzony przez prof. Janusza Kotowicza, Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
 • "Nowoczesne techniki katalitycznego oczyszczania spalin silnikowych" przeprowadzony przez profesora Zbigniewa Żmudkę z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.
Wykłady odbędą się w piątek 28 listopada w sali B w godz. 8:30-15:00. Obecność na wykładzie wszystkich uczestników projektu jest obowiązkowa!

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Przyznane stypendia motywacyjne

W zakładce Stypendia znaleźć można listę osób, które otrzymały stypendium motywacyjne w ramach projektu „Energetyka z przyszłością” w roku akademickim 2014/2015. Jednocześnie proszę, aby wszystkie osoby, które składały wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego, od piątku (20 listopada) zgłaszały się do pokoju nr 21 (w godz. 9:00 - 15:00) w celu odbioru decyzji w sprawie przyznania stypendium (również te osoby, które nie otrzymały stypendium).

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Dni Fulbrighta w Poznaniu

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta wraz z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na organizowaną w dniach 20-21 listopada 2014 r. konferencję dydaktyczną pt. „Dni Fulbrighta w Poznaniu - Niezależność i innowacja naszą drogą do rozwoju”.

Dni Fulbrighta w Poznaniu - Niezależność i innowacja naszą drogą do rozwoju

Konferencja ma na celu zwieńczenie obchodów 55-lecia Programu Fulbrighta w Polsce, przedstawienie Poznania jako miasta innowacyjnego, będącego również prężnym ośrodkiem akademickim. Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych współpracą z amerykańskimi uczelniami, ruchem studenckim i naukowym a także z amerykańskimi przedsiębiorcami. W programie konferencji znajdą się wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty.

Stowarzyszenia TOP 500 Innovators objęło patronat nad tym wydarzeniem.

Na podstawie konkretnych przykładów organizatorzy pragną przybliżyć uczestnikom praktykę wspólnych działań świata biznesu i nauki. Omówione zostaną również plany i potrzeby związane z polsko – amerykańską wymianą naukową i współpracą akademicką. Warsztaty dotyczyć będą, między innymi, profesjonalnego przygotowania artykułu naukowego do publikacji w międzynarodowym czasopiśmie indeksowanym, strategicznego korzystania z zasobów światowej nauki, budowy strategii współpracy zagranicznej czy umiejętności prezentowania na międzynarodowych forach publicznych.

Prelegentami będą, między innymi, amerykańscy stypendyści Programu Fulbrighta przebywający obecnie w Polsce, polscy i amerykańscy absolwenci, w tym absolwenci programu TOP 500 Innovators oraz czołowi przedstawiciele biznesu. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do zapoznania się z innym stylem kształcenia i prowadzenia wykładów, udoskonalenia znajomości jęz. angielskiego w interakcji z „native speakerami” oraz nawiązania współpracy międzynarodowej.

Konferencja będzie prowadzona w jęz. angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia symultanicznego. Dla studentów i pracowników szkół wyższych przewidziano specjalne, obniżone opłaty rejestracyjne, odpowiednio w kwocie 49 zł (studenci) i 99 zł (pracownicy uczelni).

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania, pana Ryszarda Grobelnego.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wycieczka dydaktyczna na Międzynarodowe Targi Poznańskie

W związku z tym, że udało się zorganizować bilety na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2014, zapraszam wszystkich studentów Kierunku Zamawianego "Energetyka z przyszłością" do udziału w wycieczce dydaktycznej na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Spotkanie, sprawdzenie obecności oraz rozdanie biletów zaplanowane jest na czwartek 16 października o godz. 9:00 w holu głównym przy kasach przy Dworcu Głównym (na wprost Mostu Dworcowego).

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Stypendia motywacyjne

Zgodnie z harmonogramem projektu „Energetyka z przyszłością”, w październiku bieżącego roku przyznane zostaną kolejne stypendia motywacyjne, dlatego proszę o zapoznanie się z Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym oraz wypełnienie Wniosku o przyznanie stypendium i złożenie go wraz z Oświadczeniem o numerze konta w Biurze Projektu (Dziekanat WE pokój 21) u Pani mgr Anny Szabłowskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2014 roku. Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć w menu Stypendia.

Brak złożenia wniosku w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja z ubiegania się o stypendium.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wykład eksperta z firmy EVER

Zapraszam wszystkich uczestników projektu „Energetyka z przyszłością” na wykład eksperta na temat bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie pewności zasilania elektrycznego i stosowanych rozwiązań technicznych. Wykład odbędzie się 23 oraz 30 maja o godz. 15:15 w sali CW4 (w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej).
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wycieczka dydaktyczna na Międzynarodowe Targi Poznańskie – EXPOPOWER 2014

Po raz kolejny udało się zorganizować większą liczbę biletów na Międzynarodowe Targi Poznańskie, dlatego zapraszam wszystkich uczestników projektu "Energetyka z przyszłością" do udziału w wycieczce dydaktycznej na targi EXPOPOWER 2014. Spotkanie, sprawdzenie obecności oraz rozdanie biletów zaplanowane jest na środę 14 maja o godz. 10:00 w holu głównym przy kasach przy Dworcu Głównym.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Zaktualizowane listy osób przydzielonych do poszczególnych wycieczek

W menu Wyjazdy terenowe znajdują się zaktualizowane listy osób przydzielonych do poszczególnych wycieczek. Zgodnie z zapowiedzią dwie osoby o najwyższej średniej ze studiów mają możliwość wzięcia udziału w dwóch wycieczkach.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Sprawdzenie kwalifikacji SEP

Lista osób , które złożyły wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP wraz z przydzielonym terminem egzaminu.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Lista uczestników wyjazdu na obóz naukowy

Zgodnie z Zasadami kwalifikacji na obóz naukowy w okresie 7-20 lipca 2014, wyłoniona została lista uczestników wyjazdu na obóz naukowy. Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratuluję i proszę o informację, gdyby okazało się, że z różnych względów musiałyby zrezygnować z wyjazdu.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Egzaminy sprawdzające kwalifikacje SEP

Zgodnie z harmonogramem projektu, w kwietniu rozpoczną się egzaminy sprawdzające kwalifikacje SEP. Każdy uczestnik projektu proszony jest o wypełnienie Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i złożenie go w Biurze projektu (pok. 21) w nieprzekraczalnym terminie do końca marca br. (formularze wniosków zostały rozdane staroście kierunku oraz są dostępne w Biurze projektu). W przypadku opóźnienia złożenia Wniosku proszę o pilny kontakt telefoniczny pod nr 61 665 25 44.
Egzaminy zostały zaplanowane na następujące terminy: piątki 4, 11 i 25 kwietnia 2014 roku na godz. 16:00 w sali 16. Wszystkie osoby podchodzące do egzaminu proszone są o wstępną rezerwację terminu na formularzu, który otrzymał starosta (pan Robert Pietracho). Wkrótce na stronie projektu zostanie umieszczony przydział do wskazanych terminów (po około 50 osób na każdy dzień).
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Kurs SEP

W marcu bieżącego roku przeprowadzone zostanie szkolenie rozszerzające kwalifikacje inżynieryjne i specjalistyczne umiejętności dla studentów kierunku zamawianego w zakresie eksploatacji urządzeń instalacyjnych i sieci (SEP). Kurs przewidziany jest dla wszystkich uczestników kierunku zamawianego i odbędzie się w następujących terminach:
 • 7 marca piątek 15:15 - 18:30 sala A
 • 12 marca środa 9:45 - 11:15 sala A
 • 14 marca piątek 15:15 - 18:30 sala A
 • 19 marca środa 9:45 - 11:15 sala A
 • 19 marca środa 15:15 - 16:45 sala A
 • 28 marca piątek 15:15 - 16:45 sala A
 • 1 kwietnia wtorek 8:00 - 9:30 sala A
 • 2 kwietnia środa 9:45 - 11:15 sala A
Po zakończeniu kursu każdy uczestnik szkolenia będzie miał sfinansowany egzamin, umożliwiający zdobycie certyfikatu Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Osoby, które są zainteresowane dodatkowymi materiałami dydaktycznymi w celu przygotowania się do egzaminu SEP, mogą je znaleźć w następujących książkach:
http://www.sep.lublin.pl/literatura
http://www.politechnik.poznan.pl/
http://www.ksiegarnia.warszawa.pl/ksiazka/73349,egzamin_kwalifikacyjny
Podobne materiały można znaleźć również w bibliotece Politechniki Poznańskiej.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Obóz naukowy

Zgodnie z harmonogramem projektu, w dniach 7-20 lipca 2014 odbędzie się obóz naukowy, w ramach którego zostanie przeprowadzona analiza energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Mosina. Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji (w menu Zajęcia terenowe) i złożenia wniosku w pok. 21 w terminie do 31 marca 2014 roku.
Osoby, które będą uczestniczyły w obozie naukowym, otrzymają zaliczenie z praktyk studenckich (nie muszą odbywać innych praktyk w roku akademickim 2013/14).
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Odbiór dokumentów

Osoby, które jeszcze nie odebrały certyfikatów ukończenia kursu AutoCAD (ACad_certyfikat.pdf) i/lub decyzji w sprawie przyznania stypendium (również te osoby, które nie otrzymały stypendium) proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu (pok. 21) w celu odbiory w/w dokumentów.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Stypendia motywacyjne

W zakładce Stypendia znaleźć można listę osób, które otrzymały stypendium motywacyjne w ramach projektu „Energetyka z przyszłością” w roku akademickim 2013/2014. Jednocześnie proszę aby wszystkie osoby, które składały wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego od wtorku (12 listopada) zgłaszały się do pokoju nr 21 (w godz. 9:00 - 15:00) w celu odbioru decyzji w sprawie przyznania stypendium (również te osoby, które nie otrzymały stypendium).
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wycieczka dydaktyczna na Międzynarodowe Targi Poznańskie

W związku z tym, że udało się zorganizować większą liczbę biletów na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2013, zapraszam wszystkich (nie jak wcześniej planowano tylko 30 najlepszych) studentów Kierunku Zamawianego "Energetyka z przyszłością" do udziału w wycieczce dydaktycznej na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Spotkanie, sprawdzenie obecności oraz rozdanie biletów zaplanowane jest na poniedziałek 7 października o godz. 10:00 w holu głównym przy kasach przy Dworcu Głównym (na wprost Mostu Dworcowego).
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Certyfikaty AutoCAD

Bardzo proszę aby następujące osoby (ACad_certyfikat.pdf) zgłosiły się do Biura Projektu (pok. 21) w celu odbiory certyfikatu ukończenia kursu z programu specjalistycznego AurtoCAD.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wpisy z zajęć dodatkowych i wyrównawczych

Uprzejmie proszę o zgłaszanie się (starosta z indeksami całej grupy) do prowadzących zajęcia po oceny z zajęć dodatkowych i wyrównawczych w następujących terminach:
do dr inż. Arkadiusza Dobrzyckiego:
- 24.09.2013 (wtorek) godz. od 12:00 do 13:00 pok. 643,
do dr inż. Jarosława Jajczyka:
 - 24.09.2013 (wtorek) godz. od 12:00 do 13:00 pok. 617,
- 25.09.2013 (środa) godz. od 12:00 do 13:00 pok. 617,
do mgr inż. Łukasza Putza:
- 23.09.2013 (poniedziałek) od 13:00 do 14:00 pok. 615,
- 27.09.2013 (piątek) od 10:00 do 12:00 pok. 615.

Przedmioty dodatkowe i wyrównawcze powinny być wpisane w indeksie na stronie 80/81. Proszę wpisać nazwisko prowadzącego i nazwę przedmiotu, czyli:
 • Teoria obwodów,
 • Podstawy elektrotechniki (tylko osoby, które uczestniczyły w zajęciach wyrównawczych).
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Stypendia motywacyjne

Zgodnie z harmonogramem projektu „Energetyka z przyszłością”, w październiku bieżącego roku przyznane zostaną kolejne stypendia motywacyjne, dlatego proszę o zapoznanie się z Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym oraz wypełnienie Wniosku o przyznanie stypendium i złożenie go wraz z Oświadczeniem o numerze konta w Biurze Projektu (Dziekanat WE pokój 21) u Pani mgr Anny Szabłowskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2013 roku. Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć w menu Stypendia.

Brak złożenia wniosku w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja z ubiegania się o stypendium.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Uwaga uczestnicy wyjazdu dydaktycznego w dniach 8-10 maja 2013 roku

Wszystkich uczestników zajęć terenowych do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Bełchatowa oraz Uniejowa w dniach 8-10 maja 2013 roku proszę są o zapoznanie się z Regulaminem wyjazdu, który znaleźć można w menu „Zajęcia terenowe”. Jednocześnie informuję, że znajdują się tam aktualne listy uczestników wyjazdów na poszczególne lata.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wycieczka dydaktyczna na Międzynarodowe Targi Poznańskie

W związku z tym, że udało się zorganizować większą liczbę biletów na Expopower (Międzynarodowe Targi Energetyki) oraz Greenpower (Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej), zapraszam wszystkich (nie jak wcześniej planowano tylko 30 najlepszych) studentów Kierunku Zamawianego "Energetyka z przyszłością" do udziału w wycieczce dydaktycznej na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Spotkanie, sprawdzenie obecności oraz rozdanie biletów zaplanowane jest na wtorek 14 maja o godz. 9:00 w holu głównym przy kasach przy Dworcu Głównym (na wprost Mostu Dworcowego).
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Wyjazd 8-10 maja

Bardzo proszę, aby osoby, które zakwalifikowały się na wyjazd do Zespołu elektrowni PAK (elektrownia Pątnów), elektrownia Bełchatów oraz ciepłowni geotermalnej w Uniejowie w trybie pilnym, osobiście zgłosiły się z dowodem osobistym w Dziekanacie,
w pokoju 21 u Anny Szabłowskiej.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Podział na wyjazdy terenowe

Szanowni Państwo, na podstawie listy rankingowej oraz Państwa preferencji, przygotowany został podział na wyjazdy terenowe, które zaplanowane zostały dla Kierunku Zamawianego „Energetyka z przyszłością”, tak aby każdy z Państwa miał możliwość udziału w przynajmniej jednym wyjeździe. Listy osób przydzielone do poszczególnych wyjazdów zostały umieszczone w menu „Zajęcia terenowe”. Znaleźć tam też można wstępny program najbliższego wyjazdu.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Zasady kwalifikacji na zajęcia terenowe

Uprzejmie proszę wszystkich studentów Kierunku zamawianego "Energetyka z przyszłością" o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji (w menu Zajęcia terenowe) na zajęcia terenowe w formie wizyt w wybranych zakładach przemysłowych oraz wypełnienie do końca marca listy preferencyjnej (przekazanej wkrótce staroście), na podstawie której zostaniecie Państwo zakwalifikowani na poszczególne wyjazdy.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Zajęcia wyrównawcze z podstaw elektrotechniki

Szanowni Państwo, w zakładce zajęcia wyrównawcze możecie Państwo znaleźć listę osób z podziałem na grupy, zakwalifikowanych na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotu Podstawy elektrotechniki.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Zajęcia wyrównawcze z podstaw elektrotechniki

Szanowni Państwo, w zakładce zajęcia wyrównawcze możecie Państwo znaleźć listę osób, zakwalifikowanych na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotu Podstawy elektrotechniki. Na pierwsze zajęcia zapraszam wszystkich w piątek 8 marca 2013 roku o godz. 15:15 do sali 310.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Zajęcia wyrównawcze z podstaw elektrotechniki

Szanowni Państwo, zajęcia wyrównawcze z podstaw elektrotechniki (wstępnie zaplanowane na piątki o godz. 15:15) w tygodniu 25.02-1.03.2013 nie odbędą się.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Zajęcia wyrównawcze z chemii

Szanowni Państwo, osoby uczestniczące w zajęciach wyrównawczych z chemii proszę o kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia celem uzyskania wpisu do indeksu.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Materiały promocyjne

Szanowni Państwo, osoby, które nie otrzymały jeszcze materiałów reklamowych, proszone są o ich odbiór z Biura Projektu (Dziekanat WE pokój 21)
u Pani mgr Anny Szabłowskiej.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Kolejne zadania
 
Szanowni Państwo, w najbliższym semestrze realizowane będę kolejne zadania projektu „Energetyka z przyszłością”:
 • zajęcia dodatkowe z obsługi programu AutoCAD w wymiarze 20 h każda grupa laboratoryjna, dla wszystkich uczestników projektu,
 • zajęcia dodatkowe z przedmiotu Teoria obwodów (w wymiarze 15 h wykładu oraz 15 h ćwiczeń audytoryjnych), co stanowić będzie uzupełnienia do bardzo ważnego przedmiotu realizowanego na 2 semestrze studiów „Podstawy elektrotechniki i elektroniki” – zajęcia dodatkowe będą dla wszystkich uczestników projektu,
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotu „Podstawy elektrotechniki” (szczegóły w zakładce „Zajęcia wyrównawcze”).
 • udział wTargach EXPOPOWER w Poznaniu dla wszystkich uczestników projektu,
 • wyjazd szkoleniowy do Zespołu Elektrociepłowni Pątnów-Adamów-Konin oraz Elektrowni Bełchatów dla 50 studentów, UWAGA: W najbliższych tygodniach będę przygotowywał podział osób na kilkudniowe wyjazdy szkoleniowe. Wyjazdy takie będą 3 (po jednym w roku akademickim – szczegóły w menu „harmonogram”). Pierwszeństwo wyboru będą miały osoby z najwyższą średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów.
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Materiały promocyjne

Uprzejmie proszę o osobisty odbiór materiałów promocyjnych (koszulek, kubków itp.) z pokoju 21 w budynku Wydziału Elektrycznego w dniach roboczych w godzinach
od 9:00 do 15:00.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Odbiór indeksów

Starostowie grup proszeni są o odbiór indeksów w pokoju 19x.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Stypendia motywacyjne

W zakładce Stypendia znaleźć można listę osób, które otrzymały stypendium motywacyjne w ramach projektu „Energetyka z przyszłością” – kierunek zamawiany.
Jednocześnie proszę, aby wszystkie osoby, które składały wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego zgłosiły się pilnie do pokoju nr 21 (w godz. 9:00 - 15:00)
w celu odbioru decyzji w sprawie przyznania stypendium.
 
  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia wyrównawcze z chemii.

W zakładce "Zajęcia wyrównawcze" znajduje się lista osób zakwalifikowanych na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze z chemii.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w zajęciach wyrównawczych z chemii, a chciałyby w nich brać udział, mogą w nich uczestniczyć pod warunkiem możliwie szybkiego złożenia deklaracji uczestnictwa.  

Zajęcia wyrównawcze rozpoczną się 15 października br.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych kierunku Energetyka

 Kontynuujac procedury przyznawania stypendium w ramach projektu „Energetyka z przyszłością” – kierunek zamawiany, proszę o zapoznanie się z Regulaminem Stypendiów na kierunkach zamawianych. Zainteresowanych uzyskaniem stypendium proszę o wypełnienie Wniosku o przyznaniu stypendium (do pobrania na stronie projektu) i złożenie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2012r w Biurze Projektu (Dziekanat WE pokój 21) u Pani mgr Anny Szabłowskiej.

Brak złozenia wniosku w w/w terminie bedzie traktowany jako rezygnacja z ubiegania się o stypendium.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Uprzejmie informuję, że w dniu 02.10.2012 na wykładzie z Chemii zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny – obecność obowiązkowa. 30 najsłabszych osób zostanie skierowanych na zajęcia wyrównawcze z Chemii.

  Koordynator Projektu „Energetyka z przyszłością”
nr POKL 04.01.02-00-088/12
dr inż. Leszek Kasprzyk


Uwaga !

Studenci, którzy nie uczestniczyli w zebraniu organizacyjnym 28 września, proszeni są o niezwłoczny, osobisty kontakt z Panią Anną Szabłowską, pokój 21, w godzinach
od 9.00- do 15.00

 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego