Pomiń łącza nawigacji>Galeria

82759

Galeria

Targi Odnawialnych Źródeł Energii „ENEX-Nowa Energia” w Kielcach 5-6 marca 2015

Szkolenie interpersonalne 17-18 stycznia 2015

Wykłady zamawiane – grudzień 2014

Obóz naukowy w Gminie Mosina w okresie 7-20 lipca 2014

Promocji kierunku zamawianego „Energetyka z przyszłością” w roku akademickim 2013/2014

Wyjazd dydaktyczny do Zespołu Elektrowni Zielona Góra – Turów - Dychów
w dniach 6-8 maja 2014 roku

Promocja kierunku zamawianego w XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 12 grudnia 2013 roku

Zajęcia dodatkowe z optymalizacji układów technicznych

Wyjazd dydaktyczny do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin,
Bełchatowa oraz Uniejowa w dniach 8-10 maja 2013 roku


Drzwi otwarte na Wydziale Elektrycznym - kwiecień 2013

Zajecia dodatkowe z teorii obwodów

Zajęcia wyrównawcze z podstaw elektrotechniki

Zajęcia dodatkowe z obsługi programu AutoCAD

Promocja Kierunku zamawianego - Targi Edukacji 2013

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013


 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego