Pomiń łącza nawigacji>Harmonogram

82773

Harmonogram zadań na kierunku zamawianym
„ENERGETYKA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

2012/2013

I.      Program stypendialny

Stypendia dla 30 najlepszych studentów, ustalonych na podstawie listy rankingowej zgodnie z Regulaminem stypendialnym -  wypłacane przez 9 miesięcy w roku (od października do czerwca).

 

II.      Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze z  przedmiotu Chemia dla 30 studentów, realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 (30 h dla każdej 10-cio osobowej grupy zajęć zostanie zrealizowanych od października do lutego).
Zajęcia realizowane będą przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną Politechniki Poznańskiej.

W semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 przewidziane są zajęcia wyrównawcze dla 30 studentów z przedmiotu Podstawy Elektrotechniki (30 h zajęć dla każdej 10-cio osobowej grupy zostanie zrealizowanych od lutego do czerwca).
Zajęcia realizowane będą przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną Politechniki Poznańskiej.

 

III.      Realizacja zajęć z dodatkowych przedmiotów

W semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 przewiduje się realizację zajęć z przedmiotu „Teoria obwodów”. Będą one realizowane przez nauczycieli akademickich z Politechniki Poznańskiej.

 

IV.      Szkolenie z programu „AutoCAD

W semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 przewidziane jest szkolenie z programu AutoCAD dla wszystkich studentów kierunku zamawianego (10 grup). Szkolenie obejmować będzie 20 h zajęć realizowanych od marca do czerwca.
Program AutoCAD jest profesjonalnym narzędziem służącym do komputerowego wspomagania projektowania dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D). Znajomość programu AutoCAD jest coraz częściej wymagana  przez pracodawców.

 

V.      Wyjazd do Zespołu Elektrociepłowni Pątnów-Adamów-Konin oraz Elektrowni Bełchatów

W semestrze letnim (najprawdopodobniej w maju) roku akademickiego 2012/2013 zorganizowany zostanie trzydniowy wyjazd do Elektrociepłowni opalanych węglem brunatnym Pątnów-Adamów-Konin oraz Bełchatów. Będzie on obejmował grupę 50 studentów kierunku zamawianego.

 

VI.      Udział w Targach

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2013 30 studentów kierunku zamawianego będzie miało okazję wziąć udział w targach branżowych EXPOPOWER w Poznaniu – przewidywany termin wyjścia na targi: 14 maja 2013 roku.

 

2013/2014

VII.      Program stypendialny

Stypendia dla 30 najlepszych studentów, ustalonych na podstawie listy rankingowej zgodnie z Regulaminem stypendialnym -  wypłacane przez 9 miesięcy w roku (od października do czerwca).

 

VIII.      Udział w Targach

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014  30 studentów kierunku zamawianego będzie miało okazję wziąć udział w targach branżowych POLEKO w Poznaniu – przewidywany termin wyjścia na targi: 7 października 2013 r.

 

IX.      Wykłady zaproszonych przedstawicieli przemysłu

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 przewidziane są 5h wykłady zaproszonych przedstawicieli przemysłu. Wykłady będą otwarte dla wszystkich studentów kierunku zamawianego.

 

X.      Zajęcia ćwiczeniowe

W trakcie roku akademickiego 2013/2014 przewiduje się przeprowadzenie zajęć z kolejnych przedmiotów dodatkowych („Współpraca źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną”, „Optymalizacja układów technicznych”).

 

XI.      Wykłady zaproszonych profesorów

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 przewidziane są 7 h wykłady zaproszonych profesorów krajowych lub zagranicznych. Wykłady będą otwarte dla wszystkich studentów kierunku zamawianego. Będą one prowadzone przez uznanych ekspertów Energetyki.

 

XII.      Przeprowadzenie szkolenia z programu SEP

W marcu 2014 roku przeprowadzone zostanie szkolenie rozszerzające kwalifikacje inżynieryjne i specjalistyczne umiejętności dla studentów kierunku zamawianego w zakresie eksploatacji urządzeń instalacyjnych i sieci. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik szkolenia będzie miał sfinansowany egzamin (aktualna cena egzaminu wynosi 160 zł/osobę), umożliwiający zdobycie certyfikatu Stowarzyszenia Elektryków Polskich uprawniającego do obsługi tych urządzeń. Kurs przewidziany jest dla wszystkich uczestników kierunku zamawianego.

 

XIII.      Wyjazd do Zespołu Elektrociepłowni Turów, Dychów, Zielona Góra

W okresie 6-8 maja 2014 r. zorganizowany zostanie wyjazd do Elektrociepłowni systemowych w Turowie, Dychowie i Zielonej Górze. Będzie on obejmował grupę kolejnych 50 studentów kierunku zamawianego (którzy nie uczestniczyli w wyjeździe na pierwszym roku). Koszt wyjazdu jest pokrywany z projektu.

 

XIV.      Udział w Targach

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 30 studentów kierunku zamawianego (a jeśli MTP wyrażą zgodę to wszyscy) będzie miało okazję wziąć udział w targach branżowych EXPOPOWER w Poznaniu – przewidywany termin wyjścia na targi: 13 maja 2014 roku.

 

XV.      Obóz naukowy

W okresie 7-20 lipca 2014 roku zaplanowany jest obóz naukowy dla 15 studentów, w ramach którego zostanie przeprowadzona analiza energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Mosina. Umożliwi to praktyczne wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy.

 

2014/2015

XVI.      Program stypendialny

Stypendia dla 30 najlepszych studentów, ustalonych na podstawie listy rankingowej zgodnie z Regulaminem stypendialnym - wypłacane przez 9 miesięcy w roku (od października do czerwca).

 

XVII.      Zajęcia ćwiczeniowe

W trakcie roku akademickiego 2014/2015 przewiduje się przeprowadzenie zajęć z kolejnych przedmiotów dodatkowych („Ochrona środowiska i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji energetyce”).

 

XVIII.      Wykłady zaproszonych przedstawicieli przemysłu

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 przewidziane są 5h wykłady zaproszonych przedstawicieli przemysłu. Wykłady będą otwarte dla wszystkich studentów kierunku zamawianego.

 

XIX.      Wykłady zaproszonych profesorów

W semestrze zimowym 2014/2015 przewidziane są 7h wykłady zaproszonych profesorów krajowych lub zagranicznych. Wykłady będą otwarte dla wszystkich studentów kierunku zamawianego i będą prowadzone przez uznanych ekspertów Energetyki.

 

XX.      Udział w Targach

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015  30 studentów kierunku zamawianego będzie miało okazję wziąć udział w targach branżowych of Renewable Resources of Energy w Kielcach (pobyt z noclegiem) – przewidywany termin wyjazdu na targi: 5-6 marca 2015 r.

 

XXI.      Wyjazd do Elektrowni Atomowej za granicą.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 zorganizowany zostanie wyjazd do Elektrociepłowni atomowej (prawdopodobnie do Słowacji). Będzie on obejmował kolejną grupę 50 studentów kierunku zamawianego. Koszt wyjazdu jest pokrywany z projektu. Będzie on miał miejsce w okolicy listopada i będzie trwał 3 dni.

 

XXII.      Szkolenie z programu SIMP

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 przeprowadzone zostanie szkolenie rozszerzające kwalifikację inżynieryjne i specjalistyczne umiejętności dla studentów kierunku zamawianego w zakresie urządzeń cieplnych i gazowniczych.
Kurs ten zakończy się uzyskaniem przez jego uczestników, po złożeniu egzaminu, certyfikatu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników  Poznania, uprawniającego do obsługi tych urządzeń. W szkoleniu przewidzianych jest 120 miejsc.

 

XXIII.      Warsztaty zdolności interpersonalnych

Dla grupy 30 studentów III roku przeprowadzone zostanie szkolenie z umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji, zarządzania czasem i organizacji pracy własnej. Szkolenie trwać będzie 10 h.

 

Lato 2015

XXIV.      Staże w przedsiębiorstwach

Po zakończeniu III roku akademickiego przewiduje się zorganizowanie dwunastu 3-miesięcznych staży dla studentów kierunku zamawianego. Odbędą się on w spółkach, z którymi Politechnika ma stałą współpracę, tj. VW Poznań, Dalkia Polska, Siemes Polska, ENEA.

 

XXV.      Staże naukowe zagranicą

Po zakończeniu III roku akademickiego przewiduje się zorganizowanie czterech jednomiesięcznych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych, np. na Otto von Guericke Universität w Magdeburgu. Będą one służyć  zwiększeniu międzynarodowej mobilności akademickiej.


UWAGA: planowany harmonogram będzie regularnie modyfikowany
w zależności od potrzeb i możliwości projektu.


 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego