Pomiń łącza nawigacji>Kontakt

82756

Kontakt

Koordynator projektu dr inż Leszek Kasprzyk tel. 61 665 26 59
Sprawy organizacyjne mgr Anna Szabłowska tel. 61 665 25 44
fax. 61 665 25 48

Adres do korespondencji
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3A pok. 21
60-965 POZNAŃ
z dopiskiem "Energetyka z Przyszłością"
e-mail: office_ezp@put.poznan.pl


 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego