Pomiń łącza nawigacji>Staże

82769

Staże - dokumenty

     
DEKLARACJA DOTYCZĄCA STAŻY W 2015 r. dla studentów III roku
studiów stacjonarnych I stopnia kierunku zamawianego ENERGETYKA
w ramach projektu ENERGETYKA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
 
     
Regulamin staży studenckich organizowanych w ramach projektu
"Energetyka z przyszłością"
 
     
Załącznik nr 1 CV.pdf
     
Podanie o zakwalifikowanie na staż
     
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
     
OŚWIADCZENIE
     
UMOWA O STAŻ ZE STAŻYSTĄ  
     
UMOWA O STAŻ Z PRZEDSIĘBIORSTWEM  
     
INDYWIDUALNY PROGRAM STAŻU
     
Karta czasu pracy za miesiąc Stażu
     
RAPORT MIESIĘCZNY Z ODBYCIA STAŻU
     
Zaświadczenie o odbyciu stażu
     
Ankieta ewaluacyjna wypełniana przez Stażystę/kę
     
Ankieta ewaluacyjna wypełniana przez Przedsiębiorcę

   
Lista firm oraz lista rankingowa uczestników projektu biorących udział w programie stażowym  
     

 


 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego