Pomiń łącza nawigacji>Szkolenia>Szkolenie SEP

82760

Szkolenie SEP

   
Lista osób , które złożyły wniosek o sprawdzenie kwalifikacji SEP wraz z przydzielonym terminem egzaminu.  
   
Egzaminy sprawdzające kwalifikacje SEP
Zgodnie z harmonogramem projektu, w kwietniu rozpoczną się egzaminy sprawdzające kwalifikacje SEP. Każdy uczestnik projektu proszony jest o wypełnienie Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i złożenie go w Biurze projektu (pok. 21) w nieprzekraczalnym terminie do końca marca br. (formularze wniosków zostały rozdane staroście kierunku oraz są dostępne w Biurze projektu). W przypadku opóźnienia złożenia Wniosku proszę o pilny kontakt telefoniczny pod nr 61 665 25 44. Egzaminy zostały zaplanowane na następujące terminy: piątki 4, 11 i 25 kwietnia 2014 roku na godz. 16:00 w sali 16.
 
   
Szkolenie z zakresu BHP podczas pomiarów elektrycznych
   
Pomiary w instalacjach elektrycznych (kurs SEP)
   
Instalacje elektryczne - ochrona przeciwporażeniowa (kurs SEP)
   

 


 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego