Pomiń łącza nawigacji>Zajęcia terenowe>Marzec 2015

82775

Targi Odnawialnych Źródeł Energii
„ENEX-Nowa Energia” w Kielcach

   
Program wyjazdu terenowego dla kierunku zamawianego „Energetyka z przyszłością” 5-6 marca 2015 roku   
   
Regulamin wyjazdu na targi branżowe - XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii „ENEX-Nowa Energia” w Kielcach w okresie 5-6 marca 2015 r.   
   
Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia terenowe w charakterze targów branżowych - XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii „ENEX-Nowa Energia” w Kielcach w okresie 5-6 marca 2015 r.   
   
Wniosek na zajęcia terenowe w charakterze targów branżowych XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii „ENEX - Nowa Energia” w Kielcach w okresie
5-6 marca 2015 roku 
  
   
Zasady kwalifikacji na zajęcia terenowe w charakterze targów branżowych - XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii „ENEX-Nowa Energia” w Kielcach w okresie
5-6 marca 2015 roku 
  
   


 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego