Pomiń łącza nawigacji>Zajęcia wyrównawcze

82768

Zajecia wyrównawcze

z chemii  
Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia wyrównawcze z chemii: 
   
Wyniki testu końcowego z chemii
   
ANKIETA - Ocena zajęć wyrównawczych z chemii
   
Wyniki ankiety oceny zajęć wyrównawczych z chemii
   
z podstaw elektrotechniki  
Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia wyrównawcze z podstaw elektrotechniki:
   
Wyniki testu końcowego z podstaw elektrotechniki
   
ANKIETA - Ocena zajęć wyrównawczych z podstaw elektrotechniki
   
Wyniki oceny zajęć wyrównawczych z podstaw elektrotechniki

 


 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego